چرا پازلیت؟

پازلیت زمانی فعالیت خودش رو آغاز کرد که من فکر کردم بهتره آدم ها یک دفتر برنامه ریزی شخصی داشته باشند که استقلال کامل در چیدمان و صفحه آراییش دارند. من ایده پلنر های شخصی رو با پازلیت شروع کردم و تلاش کردم تا با طراحی پلنر، دیگران رو به این هدف نزدیک کنم و در وبلاگ مجموعه از ایده ها و تجاربی حرف بزنم که در این راستا به کمکشون میاد.

پازلیت یک کسب و کار نیست یک خدمت دوستانه و از صمیم قلب برای هموطنانم است که دوست دارند در زندگی رشد کنند.