به نام خدا

مشتریان عزیز پازلیت، از آنجایی که سازیتو (ارائه دهنده فروشگاه) خدمات رایگان خودش رو متوقف کرده، پازلیت مجبور به خرید تعرفه برای ماندن سایت شده است به دلیل هزینه هایی که خرید تعرفه برای پازلیت دارد افزایش قیمت خواهیم داشت. از درک و شکیبایی شما عزیزان ممنونیم.